Objednávka vyšetrenia
Ambulancia zubného lekárstva, Tetiana Petryk, Námestovo

Ľutujeme, ale všetky termíny na objednanie sú obsadené.

Poskytovateľ:
Oravská poliklinika Námestovo
Zariadenie:
65-00634875-A0002
ambulancia zubného lekárstva
Miesto prevádzkovania:
Červeného Kríža  62/30
02901  Námestovo
Lekári, sestry:

Tetiana Petryk (zubný lekár)

Monika Riegerová (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.01.2018
Pondelok:   7:00-18:00
od 15:00 - objednaní pacienti
Utorok:   7:00-18:00
od 15:00 - objednaní pacienti
Streda:   7:00-17:00
od 15:00 - objednaní pacienti
Štvrtok:   7:00-15:00
Piatok:   neordinuje
sa neordinuje
Sobota:   neordinuje
Nedeľa:   neordinuje
12:00 - 12:30 Obed

Deň pred vyšetrením obdržíte SMS s pripomenutím termínu.

Čas začiatku vyšetrenia je orientačný a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými udalosťami.
Dostavte sa prosím do čakárne minimálne 10 minút vopred.

V prípade, že sa nemôžete na objednaný termín dostaviť, zrušte ho cez internet alebo zavolajte do ambulancie.
Ak sa objednáte a nedostavíte, blokujete tak termín, ktorý mohli využiť iní pacienti. Ak sa opakovane nedostavíte na objednaný termín bez jeho zrušenia, môže vás systém v budúcnosti odmietnuť objednať.

Prosíme pacientov, aby sa neobjednávali do viacerých ambulancií s rovnakým zameraním naraz. Blokujú tak termíny, ktoré mohli využiť iní pacienti!

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.