Výber druhu vyšetrenia
Mobilné odberové miesto, Brezno, (Merci n.o.)

Krvné protilátky z prsta
najbližší termín: 28.5.2022, 9:00

Vyšetrenie krvných protilátok z kvapky krvi, z prsta s číselnými IgG/IgM hodnotami

Antigenové testovanie
najbližší termín: 28.5.2022, 10:00

Poskytovateľ:
Merci n.o.
Zariadenie:
39-50191471-A0003
mobilné odberové miesto
Zameranie:
mobilné odberové miesto
Miesto prevádzkovania:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Školská  136/5
97701  Brezno
Mobil:

+421 944 375 298 (MOM telefónne číslo)

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 21.02.2022

Antigénové testovanie

Pondelok:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 16:00 len na objednávku
Utorok:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 16:00 len na objednávku
Streda:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 16:00 len na objednávku
Štvrtok:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 16:00 len na objednávku
Piatok:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 16:00 len na objednávku
Sobota:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 13:00 len na objednávku
Nedeľa:  8:00-12:00  ||  12:30-18:00
Po 13:00 len na objednávku