Výber druhu vyšetrenia
Pľúcna ambulancia II., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Skríning nočných desaturácii
najbližší termín: 3.1.2023, 11:00

Chrápanie a pauzy v dýchaní počas spánku.

PRVOVYŠETRENIE !!!

Prineste si zdravotný záznam a výmenný lístok odosielajúceho lekára.

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie

Ľutujeme, ale do 05.10.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zariadenie:
63-17335795-A0075
pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Zameranie:
pneumológia a ftizeológia
Miesto prevádzkovania:
budova C, 3. poschodie
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Lekári, sestry:

MUDr. Kajtár Peter (lekár)

MUDr. Schutová Ľubica (lekár)

Weindlingová Viera (sestra)

Telefón:

+421 046 5112 300

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.06.2016
Pondelok:  11:00-13:00
Utorok:  11:00-12:30
Streda:  9:00-13:30
Štvrtok:  11:00-13:30
Piatok:  11:00-13:45
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje