A szolgáltatás igénybe vételének feltételei

A www.objednatvysetrenie.sk portál a páciensek orvoshoz történő előjegyzésére szolgál. Az egészségügyi intézetekről információkat szolgáltató e-VÚC projekt részeként jött létre.

A szolgáltatás - kivizsgálás időpontjának elektronikus előjegyzése - a páciensek és a szolgáltatók számára is ingyenes!

Páciens - kivizsgálást előjegyző páciensek személyes adatainak kezeléséről szóló információ

az Európai Parlament és Tanács (EÚ) 2016. április 26-i, 679/2016-os – a természetes személyek személyi adatainak védelméről és kezeléséről szóló rendelete, - amellyel érvényteleníti a 95/46/ES számú, a személyi adatok általános védelméről szóló rendeletét -, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács 18/2018-as Törvénytári számú, - a személyi adatok védelméről és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről (továbbiakban „a személyi adatok védelméről szóló törvény”) értelmében.

A személyi adatok kezelésekor a kivizsgálásra előjegyzést igénylő páciens „érintett személy“, vagyis olyan személy, akinek a személyi adatait kezelik.

A páciensnek üzemképes mobiltelefonnal kell rendelkeznie, amely segítségével azonosítjuk, és amelyre a visszajelzéseket kapja az előjegyzéséről. Az előjegyzéshez a páciens regisztrációja nem szükséges, elégséges megadni a mobilszámát.

A kivizsgálás előjegyzéséhez elkerülhetetlen, hogy megadják nekünk néhány személyi adatukat. Válasszon Önnek megfelelő időpontot, adja meg a nevét és a mobilszámát, amelyre az időpontot érintő közelebbi információkat küldünk. Nem kötelező információként megadhatja születési évének számát és e-mail címét.

Az elektronikus formanyomtatványba beírt személyi adataik az Önök által kiválasztott egészségügyi szolgáltató számára lesznek hozzáférhetők, amely a személyes adatok védelméről szóló általános rendelkezések értelmében az előjegyzés céljainak megfelelő üzemeltető, az 578/2004-es Törvénytári számú, az egészségügyi szolgáltatókról, egészségügyi személyzetről, egészségügyi hivatásrendi szervezetekről és némely törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény értelmében.

Az Önök személyi adatai kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről szóló általános rendelkezések 6. fejezete, 1. bekezdése, c) betűje alatt és ugyanazon rendelkezés 6. fejezete, 1. bekezdése, f) betűje alatt található - utóbbi jogosult üzemeltetői érdek. Az önök személyi adatai – a műszaki üzemeltető biztonsági gyakorlatával összhangban 24 hónapig kerülnek megőrzésre.

Mint érintett személy, a következő jogokkal rendelkezik:

  • Hozzáférést kérni a személyi adataihoz, ami annyit jelent, hogy jogosult a birtokunkban levő személyi adatainak másolatát kikérni, és információt kapni arról, milyen módon használjuk személyi adatait. Az esetek többségében a személyi adataik átadása írásos, levél formájában történik, hacsak nem kérték más adathordozón történő átadását. Amennyiben elektronikus adathordozón történő átadást kértek, úgy elektronikusan adjuk át, amennyiben ez műszakilag lehetséges.
  • Személyes adataik kijavítását kérni, ami annyit jelent, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, hogy biztosítsuk az Önökről rendelkezésre álló adataink pontosságát, teljességét és időszerűségét. Amennyiben azt gondolják, hogy az Önökről rendelkezésre álló adataink nem pontosak, teljesek és időszerűek, ne habozzanak hozzánk fordulni, hogy személyi adataikat javítsuk ki, aktualizáljuk vagy egészítsük ki.
  • Követelni személyes adataik törlését, ami annyit jelent, hogy jogukban áll kérelmezni személyes adataik törlését.
  • Követelni személyes adataik kezelésének korlátozását, ami annyit jelent, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén jogosultak követelni, hogy személyes adataik használatát szüntessük meg. Példaként olyan esetekről lehet szó, amikor azt gondolhatják, hogy a nálunk tárolt személyi adataik nem pontosak, vagy, hogy a személyi adataik általunk történő használata nem szükséges.
  • Kifogást emelni az Önök személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben kétségeik merülnek fel a személyes adataik kezelésének törvényességével kapcsolatban, panasszal élhetnek a felügyeleti szerv felé. Ez azt jelenti, hogy ha az a véleményük, hogy személyi adataikat nem a törvényi rendelkezésekkel összhangban, vagy nem igazságosan kezeljük, panasszal élhetnek a Szlovák Köztársaság Személyi Adatok Védelmének Hivatala - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk felé.

A kérvényt beadhatják az Önök által kiválasztott egészségügyi szolgáltató információs rendszerének üzemeltetőjénél, vagy a műszaki üzemeltető CRYSTAL CONSULTING, s.r.o., IČO: 35 788 402, Jilemnického 7053/3, Trenčín 911 01 társaságnál, amely az Önök kérvényét a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja az egészségügyi szolgáltatóhoz.

Egészségügyi szolgáltató - felhasználási feltételek

A szolgáltatónak vagy a rendelést végző orvosnak hozzáféréssel kell rendelkeznie az AMBULANCIA alkalmazáshoz, amely segítségével kapcsolatban áll az önkormányzati megyével.

Egészségügyi szolgáltató, és szeretne bekapcsolódni az előjegyzési rendszerbe? Itt a menet leírása:

  1. Ha eddig nem használta az AMBULANCIA alkalmazást, lépjen kapcsolatba az önkormányzati megye egészségügyi főosztályával. Elérhetőség: A bejelentkezéshez szükséges adatokat e-mailben küldjük el Önnek.
  2. Ha birtokában vannak az AMBULANCIA alkalmazásba való bejelentkezéshez szükséges adatok, lépjen be. Tanulmányozza át az alkalmazásban megtalálható kézikönyvet.
  3. Aktiválja az előjegyzést és állítsa be a paramétereket.
  4. Probléma esetén hívja a 032/ 6510 212 műszaki segélyvonalat vagy írjon Zsolna megyében a zsk@e-vuc.sk, Trencsén megyében a tsk@e-vuc.sk, Nagyszombat megyében a ttsk@e-vuc.sk és Besztercebányai megyében a bbsk@e-vuc.sk elektronikus címekre.

Cookies(Sütik) használatának gyakorlata

Az internetes honlapunk és segédoldalai a cookies(sütik) technológiát használják. A cookie(süti) rövid szöveget (alfanumerikus karaktereket) jelent, amely a honlapunkat felkereső felhasználók berendezéseire kerül telepítésre. A cookies technológiát napjainkban sok honlap üzemeltető használja és használata teljesen hétköznapivá vált.

Mi ezen az oldalon úgynevezett harmadik szubjektum sütijét - konkrétan a Google Analytics szolgáltatóét használjuk. Ez egy statisztikai eszköz a honlap látogatottságának mérésére.

Ha mint a honlapunk felhasználója vagy látogatója nem ért egyet a cookies (sütik) használatának általunk bevezetett gyakorlatával, bármikor, szabadon törölheti a gépéről a honlapunkkal összefüggő cookies (sütiket). Úgyszintén letilthatja honlapunk cookies (sütijeinek) feltöltődését közvetlenül keresőprogramjának beállításaiban vagy a keresőprogramjának oly beállításával látogathat honlapunkra, amelyik nem engedélyezi cookies (süti) letöltődését. Ez esetben viszont üzemeltetőként nem tudjuk Önnek garantálni valamennyi oldalunk és szolgáltatásunk teljes értékű elérhetőségét.