Előjegyzés törlése

Adja meg a törlésre szánt előjegyzésének a számát:

Adja meg kérem a telefonszámot, amelyről az előjegyzést létrehozta:

Az előjegyzés számának beírása után, az előjegyzéskor Ön által megadott mobilszámra az előjegyzés törlésének befejezéséhez szükséges megerősítő SMS kódot küldünk.