Kontakt

Prevádzku portálu e-VÚC zabezpečuje firma CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

So svojimi otázkami a požiadavkami sa môžete obracať na tieto kontakty:

  • všeobecné informácie o portáli - mailom na info@e-vuc.sk
  • pri technickom probléme, nefunkčnosti portálu:
    • telefonicky na 032/ 6510 212
    • e-mail: helpdesk@e-vuc.sk 
  • ak nájdete chybu v údajoch - mailom na chyba@e-vuc.sk

Kontaktné informácie na Žilinský samosprávny kraj nájdete na stránke www.zask.sk
Kontaktné informácie na Trenčiansky samosprávny kraj nájdete na stránke www.tsk.sk
Kontaktné informácie na Trnavský samosprávny kraj nájdete na stránke www.trnava-vuc.sk
Kontaktné informácie na Banskobystrický samosprávny kraj nájdete na stránke www.bbsk.sk

CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.