Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Lubeník

Upozornenie:
Ambulancia aktuálne neordinuje a nevystavuje recepty.
Vaša objednávka môže byť vybavená s oneskorením.
Ambulancia neordinuje v termínoch:

od 31.05.2024 do 31.05.2024

zastupovanie na detskej ambulancii v Jelšave
zastupujúci poskytovatelia:

ZIAMED s.r.o.

miesto prevádzky: Tomášikova 688/4, 04916 Jelšava
Poskytovateľ:
DOKIKA s.r.o.
Zariadenie:
66-36623512-A0001
všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Zameranie:
pediatria
Miesto prevádzkovania:
206
04918  Lubeník

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.09.2023

DOKIKA s.r.o

Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-16:00
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-14:30
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-14:30
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-14:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.