Objednávka eReceptu
Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zuzana Sečníková, Ph.D., Lučenec

Poskytovateľ:
Avederm s.r.o.
Zariadenie:
66-51844991-A0001
dermatovenerologická ambulancia
Zameranie:
dermatovenerológia
Miesto prevádzkovania:
1. poschodie vľavo
Rúbanisko II  3001/77
98401  Lučenec

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.