Objednávka eReceptu
Geriatrická ambulancia, MUDr. Mária Čechová, PhD., Hlohovec

Poskytovateľ:
Rehabilitačná nemocnica Hlohovec s.r.o.
Zariadenie:
62-51901366-A0003
geriatrická ambulancia
Zameranie:
geriatria
Miesto prevádzkovania:
Nábrežie A.Hlinku  69/27
92001  Hlohovec
Lekári, sestry:

MUDr. Mária Čechová, PhD. (lekár)

Mgr. et Bc. Kollárová Sylvia (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 16.11.2018
Pondelok:  7:30-11:30
Utorok:  neordinuje
Streda:  7:30-11:30
Štvrtok:  neordinuje
Piatok:  7:30-11:30
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.