Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Matus Csilla, Zlaté Klasy

Upozornenie:
Ambulancia aktuálne neordinuje a nevystavuje recepty.
Vaša objednávka môže byť vybavená s oneskorením.
Ambulancia neordinuje v termínoch:

od 27.09.2023 do 29.09.2023

zastupujúci poskytovatelia:

ZK- Med s.r.o.

miesto prevádzky: Poštová ulica 778/2, 93039 Zlaté Klasy
zástup - dľa ord. hod. MUDr. Meltsokovej
Poskytovateľ:
AsterMed s.r.o.
Zariadenie:
62-52765628-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
1. posch.
Poštová  778/2
93039  Zlaté Klasy
Lekári, sestry:

MUDr. Matus Csilla (lekár)

Eva Némethova (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.09.2022
Pondelok:  7:00-15:00
Utorok:  7:00-14:00
Streda:  9:30-16:30
Štvrtok:  7:00-14:00
Piatok:  7:00-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.