Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Zuzana Győrfiová, Rimavská Sobota

Vážení pacienti,

ak je to možné, do detailu objednávky zapíšte (1) presný názov lieku, (2) jeho gramáž a (3) počet balení. V prípade liekov na doporučenie špecialistu, uveďte tiež (4) meno odborného lekára a (5) dátum posledného vyšetrenia, ktoré nemôže byť staršie ako 6 mesiacov.

Po vybavení objednávky, Vám lieky budú vydané v ktorejkoľvek lekárni po predložení Vášho občianskeho preukazu. Ak Vaša objednávka nebude vybavená do 24 hodín, informujte sa v ambulancii prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Piatkové objednávky budú vybavené do pondelka; v prípade urgentnej potreby lieku nám napíšte e-mail.
Poskytovateľ:
DOCTOR RS s. r. o.
Zariadenie:
66-52516393-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
P. Dobšinského  4380
97901  Rimavská Sobota
Lekári, sestry:

MUDr. Zuzana Győrfiová (lekár)

Katarína Gorondiová (sestra)

Bc. Eva Lenardová (sestra)

Poznámka:
facebook.com/mudrzuzanaulicna

Ordinačné hodiny

platnosť od: 21.01.2020
Pondelok:  7:00-13:00  ||  13:30-15:00
Utorok:  7:00-13:30
Streda:  7:00-13:00  ||  13:30-16:00
Štvrtok:  7:00-13:30
Piatok:  7:00-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.