Objednávka eReceptu
Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miroslava Blahušiaková, Žilina

Ak sa vám zmenil zdravotný stav, recept nežiadajte elektronicky, ale kontaktujte najprv lekára!
Poskytovateľ:
Interná ambulancia Žilina s. r. o.
Zariadenie:
65-53047095-A0001
ambulancia vnútorného lekárstva
Zameranie:
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  1737/39
01001  Žilina
Lekári, sestry:

MUDr. Miroslava Blahušiaková (lekár)

MUDr. Zuzana Matušíková (lekár)

Danka Fulierová (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.07.2020
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.