Objednávka eReceptu
Endokrinologická ambulancia, Martin

Poskytovateľ:
MIRIDIA s.r.o.
Zariadenie:
65-53664914-A0001
endokrinologická ambulancia
Zameranie:
endokrinológia
Miesto prevádzkovania:
Červenej armády  353/1
03601  Martin
Poznámka:
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVANIE

Tel. kontakt 0903 999 536

(Telefonické objednávanie sa a konzultácie ( kozultácie a objednanie receptu aj formou SMS správy): PONDELOK - ŠTVRTOK: 10:00 - 13:00, PIATOK 10:00-11:00 (v prípade nedovolania sa v danom časovom rozpätí môžeme byť na obede respektíve v prípade vypnutého telefónu máme dovolenku alebo je iný dôvod našej neprítomnosti na ambulancii)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 25.10.2022
Pondelok:  6:45-14:45
Utorok:  6:45-14:45
Streda:  6:45-14:45
Štvrtok:  6:45-14:45
Piatok:  6:45-11:45
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.