Objednávka eReceptu
Gynekologická ambulancia, Žilina

Poskytovateľ:
Gianna, n. o.
Zariadenie:
51-45736251-A0001
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zameranie:
gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Miesto prevádzkovania:
Bôrická cesta  1826/29
01001  Žilina

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.03.2023
Pondelok:  7:00-15:00
MUDr. Stanislav Kováč
Utorok:  7:00-11:30
MUDr. Ivan Wallenfels
Streda:  14:30-19:30
MUDr. Ivan Wallenfels
Štvrtok:  8:30-16:30
MUDr. Stanislav Kováč
Piatok:  7:00-13:30
MUDr. Ivan Wallenfels
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.