Objednávka eReceptu
Gynekologická ambulancia, MUDr. Ivan Wallenfels, Považská Bystrica

Poskytovateľ:
Gianna, n. o.
Zariadenie:
51-45736251-A0002
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zameranie:
gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Miesto prevádzkovania:
Prízemie vľavo v budove centra Enoia
Štúrova  40/13
01701  Považská Bystrica
Lekári, sestry:

MUDr. Ivan Wallenfels (lekár)

Jana Hrušková (sestra)

Poznámka:
Máme zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.03.2023
Pondelok:  7:00-16:00
Utorok:  12:00-19:00
Streda:  7:00-14:00
Štvrtok:  7:00-16:00
Piatok:  neordinuje
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.