Objednávka eReceptu
Ambulancia vnútorného lekárstva, Bytča

Uveďte rok narodenia (viacero našich pacientov má zhodné meno aj priezvisko).
Lieky sa odosielajú najneskôr nasledovný pracovný deň.
V prípade, že Vám lieky neboli odoslané, prosím kontaktujte ambulanciu telefonicky alebo osobnou návštevou. Viac informácií na web stránke interpractic.sk
Poskytovateľ:
InterPractic, s. r. o.
Zariadenie:
65-45708355-A0002
ambulancia vnútorného lekárstva
Zameranie:
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Sidónie Sakalovej  160/43
01401  Bytča

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.08.2023
Pondelok:  neordinuje
Utorok:  neordinuje
Streda:  neordinuje
Štvrtok:  12:00-13:00
Piatok:  neordinuje
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.