Objednávka eReceptu
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, MUDr. Jaroslava Múdra, Považská Bystrica

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
Zariadenie:
63-00610411-A0093
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Zameranie:
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  986/1
01701  Považská Bystrica
Lekári, sestry:

MUDr. Jaroslava Múdra (lekár)

Ing. Katarína Janičíková (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 06.02.2024
Pondelok:  neordinuje
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  neordinuje
Štvrtok:  neordinuje
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.