Objednávka eReceptu
Neurologická ambulancia, Martin

Napísať meno, priezvisko, rodné číslo, názov a počet balení.
Poskytovateľ:
NEURO, s. r. o.
Zariadenie:
65-36436038-A0001
neurologická ambulancia
Zameranie:
neurológia
Miesto prevádzkovania:
Dobšinského  27/2
03601  Martin

Ordinačné hodiny

platnosť od: 02.02.2021
Pondelok:  6:30-13:00
Utorok:  6:30-15:00
Streda:  6:30-13:00
Štvrtok:  6:30-15:00
Piatok:  neordinuje
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.