Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Rastislav Zanovit, Námestovo

Elektronický recept je platný 7 dní.
Poskytovateľ:
LEK-NO, s. r. o.
Zariadenie:
65-43870678-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Štefánikova  1090/82
02901  Námestovo
Lekári, sestry:

MUDr.Rastislav Zanovit (lekár)

Eva Habovská (sestra)

Poznámka:
www.lekarnamestovo.sk
www.tvojaambulancia.sk/namestovo

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.07.2018
Pondelok:  6:30-15:00
Utorok:  6:30-16:00
Streda:  6:30-13:00
Štvrtok:  6:30-13:00
Piatok:  6:30-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.