Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Oravské Veselé

Poskytovateľ:
MUDr. Júlia Olexíková
Zariadenie:
65-37906003-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Oravské Veselé  193
02962  Oravské Veselé

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.08.2018
Pondelok:  6:30-15:00
Utorok:  6:30-16:00
Streda:  6:30-12:00
Štvrtok:  6:30-13:00
Piatok:  6:30-12:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.