Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. František Jaroš, Hôrka nad Váhom

Poskytovateľ:
OPTIMUS MED s. r. o.
Zariadenie:
63-47318121-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Hôrka nad Váhom  168
91632  Hôrka nad Váhom
Lekári, sestry:

MUDr. František Jaroš (lekár)

Bc. Lenka Jamborová (sestra)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 11.10.2023
Pondelok:  7:00-13:30  ||  14:00-15:30
Utorok:  7:00-13:30  ||  14:00-15:30
14.00 hod. - 15.30. hod. ordinačné hodiny v ambulancii DSS
Streda:  7:00-13:30  ||  14:00-15:30
Štvrtok:  7:00-13:30  ||  14:00-16:00
14.00 hod. - 16.00 hod. ordinačné hodiny v ambulancii DSS
Piatok:  7:00-13:30  ||  14:00-15:30
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.