Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Dagmar Žáková, Trenčín

Zadajte do poznámky presný názov lieku, jeho gramáž a počet balení.

Pokiaľ Vám liek nepredpíšeme (neodošleme sms o odoslaní receptu), treba sa informovať emailom alebo telefonicky po 11:00hod. na dôvod.
Poskytovateľ:
MUDr. Žáková s.r.o.
Zariadenie:
63-36350711-A0002
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
prízemie vľavo
Súvoz  39/1
91101  Trenčín
Lekári, sestry:

MUDr. Dagmar Žáková (lekár)

Mgr. Jana Jamrichová (sestra)

Poznámka:
WEB: mojaobvodna.dorik.io

Ordinačné hodiny

platnosť od: 10.10.2018
Pondelok:  7:00-15:30
Utorok:  7:00-15:30
Streda:  7:00-16:00
Štvrtok:  7:00-15:30
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.