Objednávka eReceptu
Endokrinologická ambulancia - MUDr. Bielik Matej, Nové Mesto nad Váhom

Pri zadávaní požiadavky na predpis eReceptu zadávajte aj Váš DÁTUM NARODENIA!!!
Poskytovateľ:
KAMEAT s.r.o.
Zariadenie:
63-36342114-A0002
endokrinologická ambulancia
Zameranie:
endokrinológia
Miesto prevádzkovania:
prízemie rodinného domu - vchod zboku vľavo
Šoltésovej  2
91501  Nové Mesto nad Váhom
Lekári, sestry:

MUDr. Matej Bielik (lekár)

Mária Lašutová (sestra)

Poznámka:
Viac informácií nájdete na: www.endambnm.sk

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.02.2021
Pondelok:  6:30-13:00
Utorok:  6:30-13:00
Streda:  6:30-13:00
Štvrtok:  6:30-13:00
Piatok:  6:30-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.