Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ing. Andrea Staníková, Stará Turá

Poskytovateľ:
Amchi s.r.o.
Zariadenie:
63-44350741-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Mýtna  146/5
91601  Stará Turá
Lekári, sestry:

MUDr. Ing. Andrea Staníková (lekár)

Mgr. Zuzana Evinicová (praktická sestra)

Poznámka:
Tel.: 0910 429 336 výsledky, objednávanie Po-Pia: 12:30-13:00

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.07.2023
Pondelok:  7:00-16:00
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  7:00-13:00
Štvrtok:  7:00-13:00
Piatok:  7:00-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.