Objednávka eReceptu
SVaLZ, funkčná diagnostika, Žilina

Poskytovateľ:
ORTOVITA, s.r.o.
Zariadenie:
65-36419451-A0002
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
funkčná diagnostika
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  8633/43P
01001  Žilina

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.