Objednávka eReceptu
Gynekologická ambulancia, Ružomberok

Vážená klientka. Vyzdvihnúť si predpísaný preparát v lekárni môžete až po Vám doručenej potvrdzovacej SMS správy o našom predpise.
Poskytovateľ:
Javorka, s.r.o.
Zariadenie:
65-44182279-A0004
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zameranie:
gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Miesto prevádzkovania:
Dončova  1449/17
03401  Ružomberok
Lekári, sestry:

MUDr. Karol Javorka, PhD. (lekár)

Daniela Krakovská (pôrodná asistentka)

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.12.2018
Pondelok:  7:00-14:00
Utorok:  7:00-14:00
Streda:  7:00-16:00
Štvrtok:  7:00-14:00
Piatok:  7:00-14:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.