Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Skalica

Poprosíme do poznámky napíšte"
1- presný názov lieku, množstvo,
2- objednajte si lieky aspoň týždeň vopred,
3- doporučene od odborného lekára nesmie byť starší ako 365 dni /rok/, inač neplatne doporučene poisťovňa nebude akceptovať,
4- Z technický pričín Lieky z lekárni si prosím vyzdvihnite na druhy deň.
Poskytovateľ:
AMD-Sk, s.r.o.
Zariadenie:
62-36719978-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Madvova  473/31
90901  Skalica

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.04.2019
Pondelok:  7:00-16:00
Od 13,00 do 16,00 - objednaní pacienti a návšetevne hodiny
Utorok:  7:00-15:00
Od 13,00 do 15,00 - objednaní pacienti a návštevne hodiny
Streda:  7:00-15:00
Od 13,00 do 15,00 - objednaní pacienti a návštevne hodiny
Štvrtok:  7:00-15:00
Od 13,00 do 15,00 - objednaní pacienti a návštevne hodiny
Piatok:  7:00-14:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.