Objednávka eReceptu
Ortopedická ambulancia, Rekreačná 2 (1.p.), Piešťany

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0039
ortopedická ambulancia
Zameranie:
ortopédia
Miesto prevádzkovania:
1. poschodie
Nemocnica Alexandra Wintera
Rekreačná  4827/2
92101  Piešťany
Lekári, sestry:

MUDr. Dušan Lasáb (lekár)

MUDr. Miroslav Jaššo (lekár)

MUDr. Terézia Sedláčková (lekár)

MUDr. Tomáš Sobota (lekár)

Monika Mračnová (sestra)

Poznámka:
http://www.naw.sk/?page_id=248

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.