Objednávka eReceptu
Winterova 66 (prízemie), Piešťany

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0026
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
RTG prízemie
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Lekári, sestry:

MUDr. Drahomíra Mičová, MPH (lekár)

MUDr. Alena Macáková, PHD (lekár)

MUDr. Peter Mrva (lekár)

MUDr. Marta Ščipáková (lekár)

Anna Jamrichová (sestra)

Lenka Kohútová (sestra)

Ivana Krihová (sestra)

Veronika Straková (sestra)

Mgr. Jana Lackovičová (rádiologický technik)

Poznámka:
https://nawpiestany.sk/nemocnica/spolocne-vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/radiodiagnosticke-oddelenie

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.