Objednávka eReceptu
IBN SINNA - Ambulancia všeobecného lekára, Banská Bystrica

Poprosíme do poznámky napíšte"
1- presný názov lieku, množstvo,
2- objednajte si lieky aspoň týždeň vopred,
Poskytovateľ:
IBN SINNA s.r.o.
Zariadenie:
66-47255862-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Číslo dvere 166
Rudohorská  2002/27
97411  Banská Bystrica

Ordinačné hodiny

platnosť od: 18.04.2023
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-16:00
14:00 - 16:00 prehliadky, objednaní pacienti, návštevná služba
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
14:00 - 15:00 prehliadky, objednaní pacienti
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-14:00
13:00 - 14:00 prehliadky, objednaní pacienti
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-14:00
13:00 - 14:00 prehliadky, objednaní pacienti
Piatok:  7:00-13:00
12:00 - 13:00 návštevná služba
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje
viac informacii najdete na : www.ibnsinna.sk

Prijímame nových pacientov.

We are accepting new patients.

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.