Objednávka eReceptu
Lomalib s.r.o., Lučenec

Poskytovateľ:
LOMALIB, s.r.o.
Zariadenie:
66-45467153-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Rúbanisko II  3001/77
98401  Lučenec
Lekári, sestry:

MUDr. Libor Lóška (lekár)

MUDr. Marcela Lóšková (lekár)

Lucia Kanátová (sestra)

Soňa Ďuricová (sestra)

Poznámka:
www.doktorloska.sk

Ordinačné hodiny

platnosť od: 05.11.2022
Pondelok:  7:00-11:30  ||  12:00-16:00
Utorok:  7:00-11:30  ||  12:00-14:30
Streda:  7:00-11:30
12:30-15:30 - ordinácia Stará Halič
Štvrtok:  7:00-11:30  ||  12:00-14:00
Piatok:  7:00-11:30  ||  12:00-13:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.