Objednávka eReceptu
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Jelšava

Poskytovateľ:
MEDIOL s.r.o.
Zariadenie:
66-36743861-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Teplá Voda  671/13
04916  Jelšava

Ordinačné hodiny

platnosť od: 24.02.2020

Ordinačné hodiny MEDIOL s.r.o. - ambulancia Jelšava

Pondelok:  6:00-9:00
Utorok:  6:00-9:00
Streda:  neordinuje
Štvrtok:  6:00-11:30  ||  12:00-13:00
12:00 - 13:00 návštevy
Piatok:  neordinuje
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Pacient môže pri stabilnom zdravotnom stave požiadať svojho obvodného lekára, aby mu vystavil klasický eRecept na lieky na maximálne 3 mesiace.

Po vystavení eReceptu obdrží pacient SMS a môže si liek vyzdvihnúť v ľubovoľnej lekárni.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.