Objednávka vyšetrenia
Anestéziologická ambulancia, Trnava
Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou

Na anestéziologické vyšetrenie pred operáciou sa objednáva 2 x. Objednajte si HNEĎ obidva termíny.
Prvé vyšetrenie: 2 - 4 týždne pred termínom operácie, kde lekár určí aké vyšetrenia je potrebné absolvovať. Vyšetrenie je bez labor. parametrov.
Druhé vyšetrenie: 2 - 5 dní pred termínom operácie na zhodnotenie zdravotného stavu po absolvovaní všetkých doporučených vyšetrení.

Pacientky pred pôrodom na PEDA - epidurálna analgézia - Utorok, Streda 13:00 - 14:00 na 3. posch. gyn - pôrodníckej klinike

Ďakujeme za porozumenie.
Ponúknutý termín (najbližší voľný) môžete zmeniť kliknutím naň.

Pon
Ut
Str
Štv
Pia
So
Ne
Vyberte čas vyšetrenia:
26.10.2022,
Zostávajúci čas do odoslania objednávky:

Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou

Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou je určené na zhodnotenie zdravotného stavu vyplývajúceho z predchádzajúcich laboratórnych a odborných vyšetrení.
Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0025
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zameranie:
anestéziológia a intenzívna medicína
Miesto prevádzkovania:
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava

Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava
Lekári, sestry:

MUDr. Anna Šabíková (lekár)

Beáta Bošácka (sestra)

Poznámka:
Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovaným operačným výkonom na pracoviskách FN Trnava. Na ambulancii pracuje skúsený anestéziológ a sestra. Úlohou anestéziológa je podrobne preskúmať zdravotný stav pacienta a zhodnotiť jeho riziká vo vzťahu k anestéze. Vzhľadom k tomu, že na ambulanciu veľmi často prichádzajú pacienti, ktorí ešte neboli operovaní a ktorí nemajú skúsenosť s anestéziou, vyžadujú si citlivý a trpezlivý prístup.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Upozornenie: Pre dokončenie objednávky je potrebné zadať potvrdzovací kód, ktorý Vám príde cez SMS po vyplnení formulára objednávky. Ak Vám nepríde SMS, nezadáte potvrdzovací kód, alebo sa Vám nezobrazí stránka s informáciou o úspešnom objednaní, objednávka je neplatná.

Deň pred vyšetrením obdržíte SMS s pripomenutím termínu.

Čas začiatku vyšetrenia je orientačný a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými udalosťami.
Dostavte sa prosím do čakárne minimálne 10 minút vopred.

V prípade, že sa nemôžete na objednaný termín dostaviť, zrušte ho cez internet alebo zavolajte do ambulancie.
Ak sa objednáte a nedostavíte, blokujete tak termín, ktorý mohli využiť iní pacienti. Ak sa opakovane nedostavíte na objednaný termín bez jeho zrušenia, môže vás systém v budúcnosti odmietnuť objednať.

Prosíme pacientov, aby sa neobjednávali do viacerých ambulancií s rovnakým zameraním naraz. Blokujú tak termíny, ktoré mohli využiť iní pacienti!

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.