Objednávka vyšetrenia
Ambulancia klinickej farmakológie, Trnava
PCR COVID-19

Pre vyšetrenie na Covid-19 je potrebné vyplniť žiadanku (meno a priezvisko, rodné číslo, adresa, email, telefónne číslo, zdravotná poisťovňa):
- vyplniť ju môžete na mieste odberu
- alebo vopred - dostupná je na stiahnutie na stránke:

https://fntt.sk/ziadost-o-vykonanie-odberu-k-diagnostike-ochorenia-covid-19/
Ponúknutý termín (najbližší voľný) môžete zmeniť kliknutím naň.

Pon
Ut
Str
Štv
Pia
So
Ne
Vyberte čas vyšetrenia:
05.06.2023,
Zostávajúci čas do odoslania objednávky:

PCR COVID-19

- cena vyšetrenia: 35 eur
- platba je možná: - v hotovosti na pokladni FN TT
- bankovým prevodom na číslo účtu:
Štátna pokladnica IBAN: SK54 8180 0000 0070 0028 1238
• do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko
• platbu zrealizovať 72 hodín vopred + na odber priniesť potvrdenie o platbe v tlačenej forme

- odberové miesto: Oddelenie klinickej farmakológie - suterén Kliniky infektológie
- odoberaná vzorka: výter z nosohltanu

Režim pred odberom: 2 hodiny pred odberom nejesť, nepiť, nefajčiť, nevyplachovať ústnu dutinu kloktadlom alebo ústnou vodou, nepodávať nosné spreje alebo kvapky a podobne

Výsledok:
- do 6 hodín prostredníctvom NCZI formou sms a e-mailom
- možné získať po prihlásení aj cez stránku https://korona.gov.sk/
Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0043
ambulancia klinickej farmakológie
Zameranie:
klinická farmakológia
Miesto prevádzkovania:
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Objednávanie je možné max. 30 dní vopred

Upozornenie: Pre dokončenie objednávky je potrebné zadať potvrdzovací kód, ktorý Vám príde cez SMS po vyplnení formulára objednávky. Ak Vám nepríde SMS, nezadáte potvrdzovací kód, alebo sa Vám nezobrazí stránka s informáciou o úspešnom objednaní, objednávka je neplatná.

Deň pred vyšetrením obdržíte SMS s pripomenutím termínu.

Čas začiatku vyšetrenia je orientačný a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými udalosťami.
Dostavte sa prosím do čakárne minimálne 10 minút vopred.

V prípade, že sa nemôžete na objednaný termín dostaviť, zrušte ho cez internet alebo zavolajte do ambulancie.
Ak sa objednáte a nedostavíte, blokujete tak termín, ktorý mohli využiť iní pacienti. Ak sa opakovane nedostavíte na objednaný termín bez jeho zrušenia, môže vás systém v budúcnosti odmietnuť objednať.

Prosíme pacientov, aby sa neobjednávali do viacerých ambulancií s rovnakým zameraním naraz. Blokujú tak termíny, ktoré mohli využiť iní pacienti!

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.