Objednávka vyšetrenia
Detská nefrologická ambulancia, Bojnice
Prvovyšetrenie

Ľutujeme, ale do 17.08.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zariadenie:
63-17335795-A0038
ambulancia pediatrickej nefrológie
Zameranie:
pediatrická nefrológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Lekári, sestry:

MUDr. Strečanská Marianna (lekár)

Skálová Jana (sestra)

Poznámka:
Detská nefrologická ambulancia poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť deťom s ochoreniami obličiek a močových ciest vo veku od 0 do 19 rokov.

Sledujeme deti s nasledujúcimi diagnózami:
- vrodené anomálie obličiek a močových ciest
- zápalové ochorenia obličiek a močových ciest
- autoimunitné ochorenia obličiek
- abnormálne nálezy v moči: hematúrie a proteinúrie
- v rámci prevencie chronického postihnutia obličiek v klinicky nemom štádiu sledujeme deti s diabetes mellitus a hypertenziou
- deti po prekonanom akútnom zlyhaní obličiek
- nádorové ochorenia obličiek a stavy po chemoterapii pre iné onkologické ochorenia
- poskytujeme kompletnú starostlivosť deťom s pomočovaním - naša ambulancia je zaradená do siete enuretických ambulancií pôsobiacich na Slovensku.

Bližšie informácie: http://www.nefrologia.eltis.sk/
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.06.2016
Pondelok:  7:00-15:00
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  7:00-15:00
Štvrtok:  7:00-15:00
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje

Upozornenie: Pre dokončenie objednávky je potrebné zadať potvrdzovací kód, ktorý Vám príde cez SMS po vyplnení formulára objednávky. Ak Vám nepríde SMS, nezadáte potvrdzovací kód, alebo sa Vám nezobrazí stránka s informáciou o úspešnom objednaní, objednávka je neplatná.

Deň pred vyšetrením obdržíte SMS s pripomenutím termínu.

Čas začiatku vyšetrenia je orientačný a môže byť ovplyvnený akútnymi prípadmi alebo nepredvídateľnými udalosťami.
Dostavte sa prosím do čakárne minimálne 10 minút vopred.

V prípade, že sa nemôžete na objednaný termín dostaviť, zrušte ho cez internet alebo zavolajte do ambulancie.
Ak sa objednáte a nedostavíte, blokujete tak termín, ktorý mohli využiť iní pacienti. Ak sa opakovane nedostavíte na objednaný termín bez jeho zrušenia, môže vás systém v budúcnosti odmietnuť objednať.

Prosíme pacientov, aby sa neobjednávali do viacerých ambulancií s rovnakým zameraním naraz. Blokujú tak termíny, ktoré mohli využiť iní pacienti!

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás dovoľujeme informovať, že s tým, ako budú vaše osobné údaje spracúvané sa môžete oboznámiť prostredníctvom podmienok používania služby.