Výber druhu vyšetrenia
Sono 2 (RTG), Horná 62, Poliklinika, Banská Bystrica, (I. H o r t e n o v a,s.r.o.)

Ľutujeme, ale do 05.07.2022 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
I. H o r t e n o v a,s.r.o.
Zariadenie:
66-36046582-A0008
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
Československej armády  1218/29
97401  Banská Bystrica
Objednávanie je možné max. 40 dní vopred