Výber druhu vyšetrenia
Mamografia, Dolný Kubín, (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín)

Ľutujeme, ale do 05.10.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
Zariadenie:
65-00634905-A0047
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
mamografia, rádiológia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  1944/10
02614  Dolný Kubín
Telefón:

+421 435801248

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred