Výber druhu vyšetrenia
Ortopedická ambulancia, Rekreačná 2, 1.p., Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0064
ortopedická ambulancia
Zameranie:
ortopédia
Miesto prevádzkovania:
Poliklinika, Rekreačná 2, Piešťany, 1.p.
Nemocnica Alexandra Wintera
Winterova  1780/66
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Peter Pikus (lekár)

MUDr. Ľuboš Klement (lekár)

MUDr. Marko Bernadič (lekár)

MUDr. Andrii Darii (lekár)

Vanda Dimitrovová (sestra)

Telefón:

+421 33 7955243

Poznámka:
http://www.naw.sk/?page_id=112

Na príjmovej ambulancii v budove Polikliniky, Rekreačná č. 2, 1.p. sa prijímajú pacienti k plánovaným ortopedickým operačným výkonom a vyšetrujú osoby, ktoré poslali praktickí lekári, resp. iné ortopedické ambulancie z celého Slovenska.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred