Výber druhu vyšetrenia
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Na vyšetrenie sa objednávajú pacienti vo veku do 19 rokov odoslaní praktickým lekárom pre deti a dorast alebo špecialistom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! Váš termín objednania sa môže zrušiť z dôvodu čerpania náhradného voľna lekára po službe (lekár vykonáva služby na pediatrickom oddelení FNsP Žilina). Nutnosť preobjednať sa.
Prvovyšetrenie (prosím neobsadzujte termín kontrolným vyšetrením)
najbližší termín: 28.3.2024, 10:30

Na prvovyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- odporučenie lekára (výmenný lístok),
- kartičku poistenca,
- RTG pľúc napálený na CD (ak bol robený za posledných 6-9 mesiacov mimo FNsP Žilina).

Kontrolné vyšetrenie

Na kontrolné vyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- kartičku poistenca,
- RTG pľúc napálený na CD (ak bol robený od poslednej kontroly mimo FNsP Žilina).

Ľutujeme, ale do 30.08.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Funkčné pľúcne vyšetrenie (kontrolná spirometria)

Na funkčné pľúcne vyšetrenie / kontrolné vyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- kartičku poistenca.

Ľutujeme, ale do 30.08.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria v kľude alebo spirometria po záťaži behom)
najbližší termín: 18.6.2024, 13:30

Na funkčné vyšetrenie pľúc je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- odporučenie lekára (výmenný lístok),
- kartičku poistenca,
- pri záťaži behom: adekvátnu obuv.

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zariadenie:
51-17335825-A0012
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Zameranie:
pediatrická pneumológia a ftizeológia
Miesto prevádzkovania:
V budove detskej polikliniky pri vstupe na prízemí - vpravo.
Vojtecha Spanyola  1740/43
01001  Žilina
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Klement Matuška (lekár)

Anna Trnovcová (sestra)

Telefón:

041/5110 721

Objednávanie je možné max. 180 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 08.08.2014
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje