Výber druhu vyšetrenia
Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Na vyšetrenie sa objednávajú pacienti vo veku do 19 rokov odoslaní praktickým lekárom pre deti a dorast alebo špecialistom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!!! Váš termín objednania sa môže zrušiť z dôvodu čerpania náhradného voľna lekára po službe (lekár vykonáva služby na pediatrickom oddelení FNsP Žilina). Nutnosť preobjednať sa.
Prvovyšetrenie (prosím neobsadzujte termín kontrolným vyšetrením)
najbližší termín: 18.6.2024, 10:30

Na prvovyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- odporučenie lekára (výmenný lístok),
- kartičku poistenca,
- RTG pľúc napálený na CD (ak bol robený za posledných 6-9 mesiacov mimo FNsP Žilina).

Kontrolné vyšetrenie
najbližší termín: 18.6.2024, 8:45

Na kontrolné vyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- kartičku poistenca,
- RTG pľúc napálený na CD (ak bol robený od poslednej kontroly mimo FNsP Žilina).

Funkčné pľúcne vyšetrenie (kontrolná spirometria)

Na funkčné pľúcne vyšetrenie / kontrolné vyšetrenie je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- kartičku poistenca.

Ľutujeme, ale do 14.12.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Funkčné vyšetrenie pľúc (spirometria v kľude alebo spirometria po záťaži behom)
najbližší termín: 24.6.2024, 13:30

Na funkčné vyšetrenie pľúc je nutné si priniesť:
- zdravotná dokumentácia,
- odporučenie lekára (výmenný lístok),
- kartičku poistenca,
- pri záťaži behom: adekvátnu obuv.

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zariadenie:
51-17335825-A0012
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Zameranie:
pediatrická pneumológia a ftizeológia
Miesto prevádzkovania:
V budove detskej polikliniky pri vstupe na prízemí - vpravo.
Vojtecha Spanyola  1740/43
01001  Žilina
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Klement Matuška (lekár)

Anna Trnovcová (sestra)

Telefón:

041/5110 721

Objednávanie je možné max. 180 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 08.08.2014
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:30
ambulancia
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje