Výber druhu vyšetrenia
Anestéziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Vážený pacient, bol vám doporučený operačný výkon, pred ktorým musíte absolvovať vyšetrenie na zhodnotenie Vášho zdravotného stavu na anestéziologickej ambulancii.

Na anestéziologické vyšetrenie sa objednajte HNEĎ po obdržaní termínu operácie.

Objednajte sa len na jeden termín 3 - 7 dní pred plánovaným operačným výkonom.

Aké vyšetrenia je potrebné absolvovať aj spôsob objednania nájdete v pokynoch Anestéziologickej ambulancie, ktoré ste obdržali na odbornej ambulancii FN Trnava, kde vám bol pridelený termín operácie.

Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovaným operačným výkonom na pracoviskách FN Trnava.
V zmysle Odborného usmernenia MZ SR zo dňa 10. júna 2014, číslo 12826/2014 - SZ vykonávame predoperačné vyšetrenia len u pacientov, ktorí budú operovaní vo FN Trnava.
U pacientov, ktorí majú plánovaný operačný výkon v iných nemocniciach, vykonávame predoperačné vyšetrenie len v rámci kapacitných možností a len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Pacientky pred pôrodom na PEDA - epidurálna analgézia - Utorok, Streda 13:00 - 14:00 na 3. posch. gyn - pôrodníckej klinike

Ďakujeme za porozumenie.
Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou
najbližší termín: 25.4.2024, 9:55

Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou je určené na zhodnotenie zdravotného stavu vyplývajúceho z predchádzajúcich laboratórnych a odborných vyšetrení.

Predanestéziologické vyšetrenie pre pacientky pred pôrodom - epidurálna analgézia
najbližší termín: 7.5.2024, 13:00

Vyšetrenie slúži pre pacientky, ktoré chcú rodiť v epidurálnej analgézii s poučením. Vyšetrenie je realizované v konziliárnej ambulancii (3. poschodie) na gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0025
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zameranie:
anestéziológia a intenzívna medicína
Miesto prevádzkovania:
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava

Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Anna Šabíková (lekár)

Beáta Bošácka (sestra)

Telefón:

033 59 38 916 (Ambulancia)

Poznámka:
Na ambulancii pracuje skúsený anestéziológ a sestra. Úlohou anestéziológa je podrobne preskúmať zdravotný stav pacienta a zhodnotiť jeho riziká vo vzťahu k anestéze. Vzhľadom k tomu, že na ambulanciu veľmi často prichádzajú pacienti, ktorí ešte neboli operovaní a ktorí nemajú skúsenosť s anestéziou, vyžadujú si citlivý a trpezlivý prístup.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 03.11.2022
Pondelok:  8:00-12:00  ||  12:30-14:30
Utorok:  8:00-12:00  ||  12:30-14:30
Streda:  8:00-12:00  ||  12:30-14:30
Štvrtok:  8:00-12:00  ||  12:30-14:30
Piatok:  8:00-12:00  ||  12:30-14:30
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje