Výber druhu vyšetrenia
Anestéziologická ambulancia, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Na anestéziologické vyšetrenie pred operáciou sa objednáva 2 x. Objednajte si HNEĎ obidva termíny.
Prvé vyšetrenie: 2 - 4 týždne pred termínom operácie, kde lekár určí aké vyšetrenia je potrebné absolvovať. Vyšetrenie je bez labor. parametrov.
Druhé vyšetrenie: 2 - 5 dní pred termínom operácie na zhodnotenie zdravotného stavu po absolvovaní všetkých doporučených vyšetrení.

Pacientky pred pôrodom na PEDA - epidurálna analgézia - Utorok, Streda 13:00 - 14:00 na 3. posch. gyn - pôrodníckej klinike

Ďakujeme za porozumenie.
Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou
najbližší termín: 26.10.2022, 13:00

Anestéziologické vyšetrenie pred operáciou je určené na zhodnotenie zdravotného stavu vyplývajúceho z predchádzajúcich laboratórnych a odborných vyšetrení.

Predanestéziologické vyšetrenie pre pacientky pred pôrodom - epidurálna analgézia
najbližší termín: 19.10.2022, 14:00

Vyšetrenie slúži pre pacientky, ktoré chcú rodiť v epidurálnej analgézii s poučením. Vyšetrenie je realizované v konziliárnej ambulancii (3. poschodie) na gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0025
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zameranie:
anestéziológia a intenzívna medicína
Miesto prevádzkovania:
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava

Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava
Lekári, sestry:

MUDr. Anna Šabíková (lekár)

Beáta Bošácka (sestra)

Telefón:

033 59 38 916 (Ambulancia)

Poznámka:
Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovaným operačným výkonom na pracoviskách FN Trnava. Na ambulancii pracuje skúsený anestéziológ a sestra. Úlohou anestéziológa je podrobne preskúmať zdravotný stav pacienta a zhodnotiť jeho riziká vo vzťahu k anestéze. Vzhľadom k tomu, že na ambulanciu veľmi často prichádzajú pacienti, ktorí ešte neboli operovaní a ktorí nemajú skúsenosť s anestéziou, vyžadujú si citlivý a trpezlivý prístup.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred