Výber druhu vyšetrenia
Intervenčná rádiológia FN Trnava, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Ľutujeme, ale do 27.05.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0047
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia, intervenčná rádiológia
Miesto prevádzkovania:
Pavilón chirurgických disciplín
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava

Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava
Lekári, sestry:

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

MUDr. Ján Haršány

MUDr. Matúš Hoferica

MUDr. Vincent Žákovič

Telefón:

+421 33 5938 906 (Kontakt na telefonické objednanie/konzília)

+421 33 5938 910 (Kontakt na telefonické objednanie/konzíliá)

Email:

angiografia@fntt.sk (Kontakt na objednanie/konzíliá)

Poznámka:
Intervenčná rádiológia je medicínsky odbor, ktorý na diagnostiku a liečbu ochorení vo všetkých orgánoch tela využíva miniinvazívne zákroky pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód. Pracovisko intervenčnej rádiológie FN Trnava poskytuje rozsiahle portfólio vaskulárnych ako aj nevaskulárnych diagnostických a terapeutických intervenčných zákrokov. Terapeutické výkony zahrňujú vaskulárne zákroky na periférnych a intrakraniálnych cievach a nevaskulárne zákroky. Ročne je na pracovisku intervenčnej rádiológie intervenčne liečených viac ako 1200 pacientov s vaskulárnymi ochoreniami a vykonaných viac ako 750 nevaskulárnych intervenčných zákrokov. Diagnostické a terapeutické vaskulárne výkony intervenčnej rádiológie sú vykonávané na angiografickom sále, ktorý je vybavený novým moderným angiografickým prístrojom Innova IGS 540. Nevaskulárne zákroky sa väčšinou vykonávajú pod kontrolou CT alebo ultrazvuku. Pracovisko intervenčnej rádiológie sa nachádza na 1. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred