Výber druhu vyšetrenia
Mamografia a sonografia prsníkov, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Mamologická poradňa
najbližší termín: 13.6.2023, 11:30

Objednávanie pacientov na konziliárne vyšetrenia do mamologickej poradne. Prosíme priniesť so sebou do poradne výsledky predchádzajúcich mamografických, ultrazvukových alebo iných vyšetrení.

Mamografia
najbližší termín: 14.6.2023, 9:30

Objednávanie pacientov na mamografické vyšetrenia. Prosíme priniesť so sebou na vyšetrenie vypísanú žiadanku, obrazovú dokumentáciu predchádzajúcich mamografických vyšetrení a zaevidovať sa pred vyšetrením na Centrálnej evidencii Rádiologickej kliniky na prízemí v Pavilóne chirugických disciplín FN Trnava.

Sonografia prsníkov
najbližší termín: 28.6.2023, 11:45

Objednávanie pacientov na sonografické vyšetrenia prsníkov. Prosíme priniesť so sebou na vyšetrenie vypísanú žiadanku a zaevidovať sa pred vyšetrením na Centrálnej evidencii Rádiologickej kliniky na prízemí v Pavilóne chirugických disciplín FN Trnava.

Poskytovateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
Zariadenie:
51-00610381-A0048
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia, mamografia
Miesto prevádzkovania:
Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava

Pavilón chirurgických disciplín
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Rusina Matej

MUDr. Fábianová Daniela

MUDr. Galová Erika

MUDr. Smatanová Lenka

MUDr. Krišková Lenka

Telefón:

+421 33 5938 959 (Kontakt na telefonické objednanie vyšetrenia)

+421 33 5938 975 (Kontakt na telefonické objednanie vyšetrenia)

Email:

mamologickaporadna@fntt.sk (Emailový kontakt na mamologickú poradňu)

Poznámka:
Mamologické centrum FN Trnava poskytuje:
- komplexná starostlivosť o pacientky s ochoreniami prsníka
- multidisciplinárny prístup (gynekológ, chirurg, klinický onkológ, rádiológ, klinický psychológ, patológ)
- ultrazvuková a mamografická diagnostika, biopsie/aspirácie prsníkov
- preventívna starostlivosť
- komplexná predoperačná starostlivosť a staging
- onkochirurgická liečba, onkologická starostlivosť
- dispenzarizácia u pacientiek so zhubným nádorom prsníka
- multidisciplinárne indikačné semináre
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred