Výber druhu vyšetrenia
Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miroslava Blahušiaková, Žilina, (Interná ambulancia Žilina s. r. o.)

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, resp. iného infekčného ochorenia, preobjednajte sa na iný termín interného vyšetrenia.
Objednávka eReceptu

Ak sa vám zmenil zdravotný stav, recept nežiadajte elektronicky, ale kontaktujte najprv lekára!

Odber pre potreby laboratórnych vyšetrení (krv, moč, výter a pod.)
najbližší termín: 23.5.2024, 8:10

Na odbery prísť nalačno.
V prípade výterov z hrdla pred výterom neumývať zuby.

Interné kontrolné vyšetrenie
najbližší termín: 20.6.2024, 13:00

Na interné kontrolné vyšetrenie je potrebné priniesť výsledky doporučených vyšetrení.

Interné predoperačné vyšetrenie

❗❗❗ CELÉ POZORNE PREČÍTAJTE ❗❗❗

Na interné predoperačné vyšetrenie je potrebné priniesť:
- výmenný lístok od odosielajúceho lekára
- zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis
- zoznam liekov, ktoré užívate
- výsledky laboratórnych vyšetrení (ak sú k dispozícii)

❗❗❗ Pokiaľ vám váš všeobecný lekár nevykonal požadované predoperačné laboratórne a iné zobrazovacie vyšetrenia, je nutné sa objednať zvlášť na termín odberu krvných testov ešte pred samotným interným predoperačným vyšetrením!❗❗❗

Ľutujeme, ale do 20.06.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Interné prvovyšetrenie

Je potrebné priniesť:
- výmenný lístok od odosielajúceho lekára
- zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis
- zoznam liekov, ktoré užívate
- výsledky laboratórnych vyšetrení (ak sú k dispozícii)

Ľutujeme, ale do 20.06.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Interná ambulancia Žilina s. r. o.
Zariadenie:
65-53047095-A0001
ambulancia vnútorného lekárstva
Zameranie:
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  1737/39
01001  Žilina
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Miroslava Blahušiaková (lekár)

MUDr. Zuzana Matušíková (lekár)

Danka Fulierová (sestra)

Telefón:

+421 413219956

+421 413219955 (Len na konzultáciu s lekárom)

Email:

interna.zilina@gmail.com

Objednávanie je možné max. 60 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.07.2020
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje