Výber druhu vyšetrenia
Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miroslava Blahušiaková, Žilina, (Interná ambulancia Žilina s. r. o.)

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, resp. iného infekčného ochorenia, preobjednajte sa na iný termín interného vyšetrenia.
Objednávka eReceptu

Ak sa vám zmenil zdravotný stav, recept nežiadajte elektronicky, ale kontaktujte najprv lekára!

Odber pre potreby laboratórnych vyšetrení (krv, moč, výter a pod.)
najbližší termín: 20.6.2023, 7:30

Na odbery prísť nalačno.
V prípade výterov z hrdla pred výterom neumývať zuby.

Interné kontrolné vyšetrenie

Na interné kontrolné vyšetrenie je potrebné priniesť výsledky doporučených vyšetrení.

Ľutujeme, ale do 06.08.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Interné predoperačné vyšetrenie
najbližší termín: 20.6.2023, 8:00

Na interné predoperačné vyšetrenie je potrebné priniesť:
- výmenný lístok od odosielajúceho lekára
- zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis
- zoznam liekov, ktoré užívate
- výsledky laboratórnych vyšetrení (ak sú k dispozícii)

Pokiaľ vám váš všeobecný lekár nevykonal požadované predoperačné laboratórne a iné zobrazovacie vyšetrenia, je potrebné sa objednať pred samotným interným predoperačným vyšetrením aj na odber krvných testov v našej ambulancii!

Interné prvovyšetrenie

Je potrebné priniesť:
- výmenný lístok od odosielajúceho lekára
- zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo jej rovnopis
- zoznam liekov, ktoré užívate
- výsledky laboratórnych vyšetrení (ak sú k dispozícii)

Ľutujeme, ale do 06.08.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Interná ambulancia Žilina s. r. o.
Zariadenie:
65-53047095-A0001
ambulancia vnútorného lekárstva
Zameranie:
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  1737/39
01001  Žilina
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Miroslava Blahušiaková (lekár)

MUDr. Zuzana Matušíková (lekár)

Danka Fulierová (sestra)

Telefón:

+421 413219956

+421 413219955 (Len na konzultáciu s lekárom)

Email:

interna.zilina@gmail.com

Objednávanie je možné max. 60 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.07.2020
Pondelok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Utorok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Streda:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Štvrtok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Piatok:  7:00-12:00  ||  12:30-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje