Výber druhu vyšetrenia
Rádiologické oddelenie, Čadca, (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)

Denzitometria
najbližší termín: 3.6.2024, 11:00

Charakteristika pracoviska:
Pracovisko osteodenzitometrie rádiologického oddelenia, zabezpečuje celotelovým denzitometrom- Lunar Prodigy od firmy GE, meranie hustoty kostnej hmoty. Na prístroji sa meria stupeň absorpcie rtg lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa ho obávať. Ide o neinvazívne vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná.
( s výnimkou tehotných žien)
Metoda denzitometrie je zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy.
K vyšetreniu je potrebná žiadanka od odborného lekára.
Kontraindikácia- tehotenstvo
Relatívna kontraindikácia- kovový implantát

CT objednávanie

Ľutujeme, ale do 31.05.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

USG vyšetrenie
najbližší termín: 8.8.2024, 11:30

Ponúkané termíny sú len na USG vyšetrenia!

Popis metódy:
Sonografické vyšetrenie (USG) je nezáťažová metóda, ktorá umožńuje zobrazenie vnútorných orgánov (brucha a panvy), mäkkých častí (krk, lymfatické uzliny, podkožie) a ciev.

Objednanie a žiadanka:
Vyšetrenie bude vykonané iba po predložení riadne vyplnenej žiadanky ošetrujúcim lekárom, ktorú predložíte pred vyšetrením na ultrazvukovom pracovisku.
Na vyšetrenie sa môžete objednať priamo na rádiologickom oddelení (1. poschodie chirurgického pavilónu KNsP), telefonicky na čísle 041 4604 643 alebo elektronicky na stránke KNsP Čadca v sekcii „Objednávanie“.

Príprava pred vyšetrením:
Sonografické vyšetrenie väčšinou nevyžaduje špeciálnu prípravu. Vyšetrenie brušných orgánov vykonávame nalačno, lieky možno užiť. Pri vyšetrení močových ciest je potrebná dostatočná náplň močového mechúra (pred vyšetrením pokiaľ možno nemočiť). Pacienti s cukrovkou sa objednávajú v ranných hodinách, vyšetrenia pacientov, u ktorých sa nevyžaduje byť nalačno, vykonávame po 11.00 hod. (vyšetrenia mäkkých častí, lymfatických uzlín, ciev).

Mamografické centrum - ULTRAZVUK
najbližší termín: 11.11.2024, 10:30

Doba vyšetrenia: približne 15 min

Mamografické centrum - MAMOGRAFIA
najbližší termín: 16.7.2024, 8:00

Pacientka prichádzajúca na mamografické vyšetrenie by mala mať 40 rokov a viac. V prípade nutnej potreby a odporúčania špecializovaného lekára je možné vyšetriť i mladšiu pacientku.

K vyšetreniu je potrebná žiadanka od lekára...!!!

Doba vyšetrenia: približne 20min

Iné vyšetrenie

Preventívna mamografia sa môže vykonávať až po uplynutí 2. kanlendárnych rokov od predchádzajúceho vyšetrenia. Prosíme pacientky, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali termín svojho predchádzajúceho vyšetrenia a podľa toho sa objednávali, pretože v skoršom termíne vyšetrenie nebude realizované.
Mamografia pri ťažkostiach s uvedenou inou diagnózou ako prevencia sa vykonáva nezávisle od intervalu preventívneho vyšetrenia, v čo možno najkratšom termíne.
xxx

Ľutujeme, ale do 31.05.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Zariadenie:
65-17335469-A0027
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
rádiológia
Miesto prevádzkovania:
Palárikova  2311/57
02201  Čadca
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Telefón:

+421 414604558

+421 414604203

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 04.03.2014
Pondelok:  7:00-14:00  ||  15:30-7:00
Utorok:  7:00-14:00  ||  15:30-7:00
Streda:  7:00-15:00  ||  15:30-7:00
Štvrtok:  7:00-14:00  ||  15:30-7:00
Piatok:  7:00-14:00  ||  15:30-7:00
Sobota:  7:00-7:00
Nedeľa:  7:00-7:00
15:30-7:00 ÚPS