Výber druhu vyšetrenia
Anestéziologické predoperačné vyšetrenie, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Predoperačné anesteziologické vyšetrenie pacientom v anestéziologickej ambulancii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach sa realizujú prednostne u pacientov, ktorí budú v tomto zariadení operovaní.
Výnimku môžu tvoriť onkologickí pacienti, ak to zariadenie, kde sa majú podrobiť operačnému výkonu, vyžaduje.
JAS deti

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

JAS

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Anesteziologické vyšetrenie
najbližší termín: 2.7.2024, 11:30

K vyšetreniu si prineste:
- výsledky laboratórnych vyšetrení
- predoperačné vyšetrenie od internistu alebo zmluvného lekára
- zdravotnú dokumentáciu
- preukaz poistenca

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie

Ľutujeme, ale do 21.06.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zariadenie:
63-17335795-A0031
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zameranie:
anestéziológia a intenzívna medicína
Miesto prevádzkovania:
Hlavná budova, suterén
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Jurčenko Peter

MUDr. Petrášová Eva (lekár)

MUDr. Stano Maroš (lekár)

MUDr. Oravec Peter (lekár)

MUDr. Vojtková Eva (lekár)

MUDr. Rybanská Adriana (lekár)

MUDr. Krbúšik Ján (lekár)

MUDr. Sedláček Jozef (lekár)

MUDr. Lacika Gabriel (lekár)

MUDr. Dzian Dominik (lekár)

MUDr. Klopanová Katarína (lekár)

MUDr. Šrámková Mária, PhD. (lekár)

Richterová Zlatica (sestra)

Vrabcová Jana (sestra)

Hanusová Jana (sestra)

Medová Zuzana (sestra)

Telefón:

+421 046 5112 625

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.06.2016
Pondelok:  7:00-15:00
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  7:00-15:00
Štvrtok:  7:00-15:00
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje