Výber druhu vyšetrenia
Pľúcna ambulancia I., Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Difúzna kapacita pľúc (DLCO)
najbližší termín: 6.3.2024, 10:30

K vyšetreniu je potrebné vyšetrenie KO(krvný obraz) nie staršie ako 7 dní, výmenný lístok, zdrav. záznam !
V deň vyšetrenia nesmiete fajčiť, používať alkoholické nápoje, pred vyšetrením by ste nemali vykonávať fyzicky namáhavú činnosť, aspoň 2 hodiny pred vyšetrením nejesť ťažké jedlo.

Vyšetrenie nemôžete absolvovať:
• ak ste prekonali infarkt alebo mozgovú príhodu pred menej ako 3 mesiacmi,
• ak máte známu aneuryzmu ( výduť cievy),
• ak máte, alebo ste mali 6 týždňov dozadu akútnu infekciu horných ciest dýchacích alebo užívali antibiotiká,
• ak máte epilepsiu so záchvatmi ( aj občasnými) napriek liečbe,
• ak ste po operácii brucha a oka v období kratšom ako 3 týždne

Za vyšetrenie sa platí 2 €.

Bronchokonstrikčné testy (bronchoprovokačné)
najbližší termín: 18.3.2024, 11:30

K vyšetreniu je potrebný zdravotný záznam !!!

Vyšetrenie nemôžete absolvovať:
• ak ste prekonali infarkt alebo mozgovú príhodu pred menej ako 6 mesiacmi,
• ak máte známu aneuryzmu (výduť cievy),
• ak máte, alebo ste mali 6 týždňov dozadu akútnu infekciu horných ciest dýchacích alebo užívali antibiotiká,
• ak ste tehotná,
• ak máte epilepsiu so záchvatmi ( aj občasnými) napriek liečbe,
• ak máte vysoký krvný tlak, ktorý je nedostatočne liečený,
• ak ste 6 týždňov dozadu absolvovali kožné alebo alergologické testy.
• ak ste po operácii brucha a oka v období kratšom ako 3 týždne

Aspoň týždeň pred vyšetrením vynechať lieky (aj inhalačné), ktoré obsahujú kortikoidy, lieky aj spreje , ktoré rozširujú priedušky a lieky na alergiu.
V deň vyšetrenia nepiť kávu, čokoládu, nefajčiť,nekonzumovať alkohol !!!

Za vyšetrenie sa platí 2 €.

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie

Ľutujeme, ale do 03.03.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zariadenie:
63-17335795-A0032
pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Zameranie:
pneumológia a ftizeológia
Miesto prevádzkovania:
budova C, 3. poschodie
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Kajtár Peter (lekár)

Weindlingová Viera (sestra)

Šovčíková Adriana (sestra)

Telefón:

+421 046 5112 300

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.06.2016
Pondelok:  7:00-15:00
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  7:00-15:00
Štvrtok:  7:00-15:00
Piatok:  7:00-15:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje