Výber druhu vyšetrenia
Chirurgická odborná ambulancia, Bojnice, (Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)

Onkochirurgické vyšetrenie
najbližší termín: 11.4.2024, 12:00

Prvovyšetrenie:
- výmenný lístok od obvodného lekára, resp. odporúčanie od odborného lekára
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Kontrolné vyšetrenie odporučené našou ambulanciou/ oddelením:
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Proktologické vyšetrenie
najbližší termín: 15.5.2024, 12:00

Prvovyšetrenie:
- výmenný lístok od obvodného lekára, resp. odporúčanie od odborného lekára
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Kontrolné vyšetrenie odporučené našou ambulanciou/ oddelením:
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Cievne chirurgické vyšetrenie
najbližší termín: 5.3.2024, 12:00

Prvovyšetrenie:
- výmenný lístok od obvodného lekára, resp. odporúčanie od odborného lekára
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Kontrolné vyšetrenie odporučené našou ambulanciou/ oddelením:
- zdravotný záznam
- preukaz poistenca

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie

Ľutujeme, ale do 03.03.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Zariadenie:
63-17335795-A0033
chirurgická ambulancia
Zameranie:
chirurgia
Miesto prevádzkovania:
Nemocničná  581/2
97201  Bojnice
Poisťovne: Dôvera
Lekári, sestry:

MUDr. Velický Roman (lekár)

MUDr. Tuchyňa Peter (lekár)

MUDr. Petráš Ľubomír (lekár)

MUDr. Holenda Jozef (lekár)

MUDr. Melicherčík Ondrej (lekár)

MUDr. Panovčík Miloš (lekár)

MUDr. Kletsko Ľjubomyr (lekár)

MUDr. Kotrík Vladimír (lekár)

MUDr. Muchová Barbara (lekár)

MUDr. Čirč Rudolf (lekár)

MUDr. Žikla Martin (lekár)

Kováčová Iveta (sestra)

Mgr. Pösová Lucia (sestra)

Heregová Silvia (sestra)

Telefón:

+421 046 5112 271

+421 046 5112 281

Poznámka:
Cievna chirurgická ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s cievnym ochorením. Úzko spolupracuje s rádiodiagnostickým pracoviskom v rámci diagnostiky a endovaskulárnej liečby cievnych ochorení. Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky medicínske odbory v NsP Bojnice.

Proktologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu ochorení konečníka, doliečovanie stavov po operáciách konečníka. Poskytuje ambulantné operačné zákroky v liečbe niektorých patologických stavov. Rovnako poskytuje konziliárnu činnosť ostatným medicínskym odborom.

Onkochirurgická ambulancia sa zameriava na vyšetrenia a plánovanie operačnej liečby pacientov s nádorovým ochorením žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčových ciest, pankreasu alebo prsníkov. Pooperačné sledovanie a dispenzarizácia pacientov liečených a operovaných pre malígne ochorenia na našom chirurgickom oddelení a poskytovanie odborných konziliárnych vyšetrení hospitalizovaným pacientom.
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.06.2016
Pondelok:  neordinuje
Utorok:  7:00-15:00
Streda:  neordinuje
Štvrtok:  7:00-15:00
Piatok:  neordinuje
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje