Výber druhu vyšetrenia
SVaLZ, funkčná diagnostika, Žilina, (ORTOVITA, s.r.o.)

Ľutujeme, ale do 07.10.2023 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
ORTOVITA, s.r.o.
Zariadenie:
65-36419451-A0002
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zameranie:
funkčná diagnostika
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  8633/43P
01001  Žilina
Telefón:

+421 415622433

Objednávanie je možné max. 365 dní vopred