Výber druhu vyšetrenia
Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bytča, (MEDI-CARE BY s.r.o.)

OBED

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

POSUDKOVÁ

Posudkový lekár kontroluje zdravotnú dokumentáciu pacientov na PN

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Prehliadky ITW

Objedáva zamestnévateľ, nie pacient

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Vyšetrenie
najbližší termín: 22.7.2024, 8:00

možnosť objednať pri chorobe, vstupnej prehliadke do práce, výstupnej prehliadke do práce, periodickej prehliadke do práce, potvrdenie na autoškolu, potvrdenie do školy, vystavenie zdravotného preukazu, vystavenie zdravotnej spôsobilosti na nosenie zbrane. Pri preventívnej prehliadke zo zdravotného poistenia prečítaj -preventívna prehliadka

Predpis liekov

Možné predpísať iba trvalo užívajúce lieky.
1. Osobná návšteva na ambulancii
Pripravte si zoznam chýbajúcich liekov, gramáž, doporučujúceho lekára, posledná kontrola u doporučujúceho lekára /mesiac, rok/ , zapíčte sa do kolónky predpis liekov a čakajte na zavolanie
2.Objednanie liekov emailom
je možné objednať na emai simonafornerova123@gmail.com K objednaným liekom je potrebné uviesť presný názov lieku, gramáž, ktorý lekár liek doporučil, posledná kontrola pacienta u doporučujúceho lekára /stačí mesiac a rok/ Lieky budú zaslané elektronicky do lekárne do dvoch pracovných dní. Možné vybrať v ktorejkoľvek lekárni na preukaz poistenca.Ak sa jedná o nový liek, ktorý sme ešte na našej ambulancii nepredpisovali treba uviesť, ktorý lekár liek pridal eventuálne vymenil za iný liek /mesiac ,rok/
Pri prvom objednávaní liekov emailom napíšte prehľadne zoznam všetkých liekov ktoré užívate , včetne gramáže, dávkovania , odporúčajúceho lekára
3. Objednanie liekov telefonicky v čase od 9,00 hod do 13,00 hod. č tel. 041 509 18 20 . Takúto možnosť využívajte iba príležitostne. /neviete lieky objednať cez email, nemáte príbuzného, ktorý by Vám mohol pomôcť, zistili ste, že liek,ktorý užívate nemáte/ to by sa však nemalo stať/. Lieky budú zaslané elektronicky do dvoch pracovných dní. Vybrať je možné v ktorejkoľvek lekárni na preukaz poistenca.

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Preventívna prehliadka

Na preventívnu prehliadku má každý pacient nárok každé dva roky, darca krvi každý rok. Pred každou preventívnou prehliadkou je nutný odber krvi a moču. Ak ste nemali preventívnu prehliadku robenú posledné dva roky /ak nie ste si istý zavolajte na ambulanciu č. tel 041 5091820/a následne sa dostavte nalačno ktrýkoľvek deň v čase od 7,00hod do 10,00 hod. na odber krvi /prineste moč/. Pri odbere krvi si dohodnete so sestrou termín preventívnej prehliadky.

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Iné vyšetrenie

Iné vyšetrenie

Ľutujeme, ale do 17.09.2024 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
MEDI-CARE BY s.r.o.
Zariadenie:
65-48027782-A0001
všeobecná ambulancia pre dospelých
Zameranie:
všeobecné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Sidónie Sakalovej  161/16
01401  Bytča
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Telefón:

+421 415091820

Objednávanie je možné max. 60 dní vopred

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.01.2019

MEDI-CARE BY s.r.o.

Pondelok:  7:00-16:00
Utorok:  7:00-13:00
Streda:  7:00-13:00
Štvrtok:  7:00-14:00
Piatok:  7:00-12:00
Sobota:  neordinuje
Nedeľa:  neordinuje