Výber druhu vyšetrenia
Neurologická ambulancia I, Rekreačná 2 (2.p.), Piešťany, (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

Na vyšetrenie potrebuje pacient kartičku poistenca a výmenný lístok. O konečnom poradí pacientov rozhoduje lekár.

Počet vyšetrených pacientov v našej ambulancii (dokladovaný aj v databáze ročných výkazov Národného centra zdravotných informácií-NCZI) výrazne prekračuje celoslovenský priemer, pričom množstvo vyšetrovaných pacientov výrazne prekračuje únosné pracovné zaťaženie.

Podľa §12 ods. 2 písm. a) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

Ľutujeme, ale do 31.05.2025 sú všetky termíny na objednanie obsadené

Poskytovateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Zariadenie:
62-36084221-A0036
neurologická ambulancia
Zameranie:
neurológia
Miesto prevádzkovania:
2. poschodie
Nemocnica Alexandra Wintera
Rekreačná  4827/2
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Lekári, sestry:

MUDr. Bohumil Kolík (lekár)

Alena Zvončeková (sestra)

Telefón:

+421 33 7981691

Poznámka:
http://www.naw.sk/?page_id=266
Objednávanie je možné max. 365 dní vopred